“Kaikki asiat ovat onnistuneet hyvässä hengessä “

toimitusjohtaja Tuomo Trög, Jyväskylän HuoltoSilta Oy

“Kaikki asiat ovat onnistuneet hyvässä hengessä”

toimitusjohtaja Tuomo Trög, Jyväskylän HuoltoSilta Oy

Asiakastarina – Jyväskylän HuoltoSilta Oy

Jyväskylän HuoltoSilta Oy on huolto-, siivous- ja viherpalveluja tuottava yritys, joka työllistää noin 70 henkeä. Yritys on tehnyt yhteistyötä Midaren kanssa useamman vuoden ajan. HuoltoSillassa arvostetaan Midaren nopeaa reagointikykyä ja vuosien saatossa saumattomaksi kehittynyttä asiakassuhdetta.

Hyvin toimiva palvelulenkki

Midare tarjoaa HuoltoSillalle puhelin- ja liittymäasioiden lisäksi sähköposti- ja pilvitallennuspalveluita sekä IT-tukea.

Hommat hoituvat, kun soitamme Midarelle. Se on meille valtava etu. Myös yhteistyömme Soneran kanssa on lujittunut. Midare on palvelulenkki, joka toimii välillämme erittäin hyvin.

Laitteiden ja ohjelmistojen toimivuus on kiinteistöhuoltoyrityksen arjessa erityisen tärkeää.

Midare tarjoaa meille merkittäviä tukipalveluja. Tietoliikenteen järjestelmät ja systeemit ovat laajoja ja niissä tehtävät muutokset eivät ole mitään pikkujuttuja. Viimeisimmäksi päivitimme puhelinjärjestelmää Soneran kanssa, mistä aiheutui meille joitain ongelmia. Midaren henkilökunta otti kuitenkin ohjat käsiinsä ja hoiti ongelmat samana päivänä.

Kotimainen EASY-tiedostopalvelin käyttöön

Toimitusjohtaja Tuomo Trög päätti kokeilla EASY Tiedostopalvelin -ratkaisua aiemman pilvipalvelun käytössä ilmenneiden ongelmien vuoksi. Midaren järjestämän testikäytön myötä palvelun havaittiin korjaavan aiemman palvelun puutteet. Hankintapäätöksen synnyttyä Midare sai hoitaakseen palvelun käyttöönottokoulutukset ja asennukset.

Käyttöönotto sujui mutkattomasti, toimitusaikataulut pitivät ja kysymyksiin vastattiin nopeasti.

Käytettävyys ja tiedostojen kopioiminen, poimiminen sekä päivittäminen ovat toimineet joustavasti ja ilman viiveitä. Palvelu on tuonut konkreettisia hyötyjä työajan ja hermojen säästymisen myötä.

Sekunninkin ylimääräinen odotusaika nostaa stressitasoja, puhumattakaan jos odotus
kestää useita minuutteja...

Lue lisää EASY-tiedostopalvelimen käyttöönottoprojektista Storage-IT:n sivuilta >>

“Voiko tällaista yhteistyötä ollakaan?”

Tuomo kertoo arvostavansa vuosien saatossa luotua avointa yhteydenpitoa ja luottamuksen ilmapiiriä.

Palvelu on kaikin puolin hyvää, nopeaa, henkilökohtaista ja asiantuntevaa. Tällaisissa asiakassuhteissa on tärkeää, että henkilökemiat toimivat. Midaresta brändinä on syntynyt myönteinen mielikuva. Toki tukipalvelu on kustannuserä, mutta tarvitsemme näitä palveluja. Homma ei muuten pelitä. Rupesin juuri miettimään, että voiko tällaista yhteistyötä ollakaan, Tuomo nauraa.
Voisimmeko auttaa myös teitä?