IoT yritysten arjessa – IoT:in hyödyt liiketoiminnalle

IoT yritysten arjessa

Kirjoitettu: 18.10.2019 / Blogi

IoT yritysten arjessa

IoT eli esineiden internet on jo vuosia ollut digihypetyksen kestosuosikkeja. Suurin esineiden valloitus on vielä näkemättä, mutta kaikki ennusteet nojaavat siihen, että tavalla tai toisella IoT:ta tullaan hyödyntämään massiivisesti, ja tavat vain moninaistuvat innovaatioiden ja massan kasvaessa. Mitä IoT yritysten arjessa käytännössä sitten tarkoittaa? Tarkastelemme seuraavaksi ”arkisia” IoT-ratkaisuja, joista monet ovat hyvin loogisia, kohtuu helppoja toteuttaa, mutta tuovat kuitenkin merkittävää arvoa yrityksille.

IoT yritysten arjessa

Vaikka tulevaisuudessa IoT-ratkaisut vain lisääntyvät, niin jo nyt ne ovat osa monen yrityksen perusarkea. Niin kutsuttuja M2M-yhteyksiä (point-to-point laitteiden välisiä yhteyksiä) on ollut jo pitkään ja tulee olemaan, mutta myös IoT:ksi kutsuttuja ratkaisuja käytetään usealla alalla.

IoT:n voisi määritellä siten, että pelkän koneiden välisen yhteyden lisäksi, ratkaisussa on enemmän älykkyyttä tiedonkeruun, etäohjauksen, datan käsittelyn, datan yhdistelemisen ja järjestelmien välisen kommunikoinnin osalta.

 Myös uudenlaisten laite- ja sensoritekniikan sekä kehittyneiden verkko- ja pilviteknologioiden ansiosta laiteverkostojen skaalautuvuus ja saatavan tiedon määrä on aivan uudella tasolla.

IoT:in hyödyt liiketoiminnalle

No, mitä yritykset sitten tekevät IoT:lla – onko se viihdettä, liiketoimintaa vai kulu?

IoT:lla saavutettava hyöty voidaan jakaa karkeasti kahteen koriin.

Joko halutaan pienentää nykyisiä kustannuksia keräämällä tietoa automatisoidusti, aikaa ja resursseja säästäen. Tästä hyvänä esimerkkinä IoT:n ensimmäisiä ja suurimpia sovelluskohteita ovat vesi-, kaasu- ja sähkömittariluenta.

Toisessa hyötykorissa ovat ratkaisut, joissa on alettu keräämään esimerkiksi sellaista tietoa, joka ennen IoT:a ei ole ollut mahdollista, minkä myötä on voitu luoda täysin uutta liiketoimintaa tai arvoa. Oli kyse kummasta lähestymisestä tahansa, nykyaikaiset pilvipalvelut, tekoälysovellukset ja API-rajapintojen kautta järjestelmien (esim. CRM, ERP) yhdistäminen luovat täysin uusia ulottuvuuksia tiedon käsittelylle ja sen hyödyntämiselle.

IoT yritysten arjessa – käytännön esimerkkejä

Ottamatta kantaa yllämainittuun jaotteluun, käydään läpi muutamia käytännön esimerkkejä tämän päivän IoT-toteutuksista. Nämä eivät ole maalailuja tulevaisuuden mahdollisuuksista, vaan tämän päivän arkea.

Kuljetus- ja logistiikka-alalla halutaan vahvasti seurata, missä ja miten tavara liikkuu reaaliajassa, jotta voidaan optimoida reittejä, varastoja, kylmäketjua, henkilökuntaa ja odotusaikoja. Niin ikään ajoneuvojen anturidata ja polttoaineen kulutus kiinnostaa ja sitä kautta kaluston kunto sekä kuskien ajotapa ja sen analysointi. Näistä komponenteista alkavat vakuutusyhtiötkin kiinnostumaan, omista vinkkeleistään toki.

Jätehuoltoalalla reitti- ja kalusto-optimointi on ollut erittäin menestyksellistä, mittaamalla jäteastioiden täyttöastetta ja suunnittelemalla tyhjennysreitit tämän perusteella.

Rakennusalalla aikataulut ja eri töiden jaksottaminen ovat avainasemassa projektien valmistumisille sovitussa ajassa. Nykytekniikalla voidaan valvoa valujen kuivumista reaaliajassa, asentaa rakenteisiin kosteusantureita mittamaan rakenteiden kosteutta vuosiksi eteenpäin ja dokumentoida kaikki silmällä pitäen esimerkiksi takuuasioita. Työmaavalvontaa turvallisuuden ja hyötytavaran osalta voidaan toteuttaa käyttäen apuna kehittynyttä kameratunnistusta. Kamera voi tunnistaa henkilön, onko tällä kypärä päässä, kauanko hän suorittaa tiettyä työtehtävää ja tätä voidaan verrata esimerkiksi toteutuneeseen laskutukseen.

Kun rakennus on valmis, ilmanlaatua, lämpötilaa ja kosteutta mitataan reaaliajassa ja sitä kautta ohjataan ilmanvaihtoa, älytermostaatteja ja muuta talotekniikkaa. Henkilöntunnistusmenetelmillä ohjataan lukkoja ja segmentoidaan pääsy. Veden ja sähkön kulutusta mitataan reaaliajassa, jolloin poikkeavat tapahtumat (anomaliat) havaitaan ja korjataan nopeasti.

Ennakoiva huolto onkin yksi IoT:n vahvoista kentistä. Koneita ja niiden toimintaa voidaan mitata aivan eri tasolla kuin ennen, ja sitä kautta suorittaa korjaavia toimenpiteitä ennen kuin tapahtuu suurempaa tuotantoseisahdusta. Öljylaadunvalvonta, laakeriäänien mittaus ja värinät ovat omiaan kertomaan, milloin konetta oikeasti kannattaa huoltaa – ei turhaan liian usein, mutta ei liian myöhäänkään. Päivän sana on optimointi.

Ennakoiva huolto on yksi IoT:n vahvoista kentistä. Päivän sana on optimointi.

Milloin IoT:sta kannattaa kiinnostua oikeasti?

Aika on kypsä. Teknologiat ovat täällä. Toki kehitys kehittyy, mutta, jos olet vakavasti otettava yritys, jolla todennäköisesti on kilpailijoita samalla alalla, kannattaa ainakin miettiä, voisiko kilpailijalla olla digisuunnitelma, vaikka mitään ei olekaan vielä näkynyt?

Todennäköisesti se, joka ensin ryhtyy kokeilemaan IoT:n tarjoamia mahdollisuuksia myös hyötyy niistä ensin ja voi saada otteen markkinasta, joko paremman kulurakenteen kautta, tai uudella innovatiivisella liiketoiminta-alueella.

Pitääkö odottaa 5G:n tuomia mahdollisuuksia? Ei pidä.

Esimerkiksi 4G:n tarjoamat verkkoteknologiat, mukaan lukien NB-IoT ja LTE-M, riittävät ominaisuuksiltaan kaikkiin tämän päivän ja lähitulevaisuuden IoT-ratkaisuihin. 5G:kin tarvitaan, mutta silloin puhutaan huomisen ratkaisuista, kuten massiivisen kaistan tai äärettömän lyhyen latenssin tarpeesta.

IoT:ta kannattaa lähteä kokeilemaan kevyesti ja jos konsepti tuntuu toimivan, niin skaalata sitten suurempiin kokonaisuuksiin. Tärkeää on löytää oikeat kumppanit, jotka ajattelevat samoin. Ja ennen kaikkea pitää olla rohkeutta uudistua ja mieltää IoT investoinniksi, ei kuluksi.

Tärkeintä on mieltää IoT investoinniksi, ei kuluksi.

Blogi on kirjoitettu yhteystyössä DNA:n asiantuntija Pasi Pajun kanssa.

 

Tutustu:

Operaattoripalvelu Yrityksille

Viestintä- ja ohjelmistoratkaisut

Jaa tämä artikkeli

Kategoria

Blogi

Tilaa Midaren uutiskirje

Kuukausittainen koonti alan tuoreimmista uutisista, maksuttomista tapahtumistamme sekä kampanjoista ja tarjouksista. Uutiskirjeen tilaamisen voi peruuttaa koska vain.

Sähköpostiosoite: