Kaksi tärkeintä asiaa liiketoiminnassa – ja miten digitalisaatio liittyy niihin?

Kaksi tärkeintä asiaa liiketoiminnassa

Kirjoitettu: 25.06.2019 / Blogi

Aika ja data:

Miten säästää aikaa? Miten minimoida virheet? Miten vähentää työvaiheita? Nämä asiat kiinnostavat meitä.

Dataa kertyy liiketoiminnan arjessa tänä päivänä niin paljon, että ilman sen systemaattista hallintaa on todella vaikea erottaa, mikä siitä on oleellista ja mikä ei, miten eripaikoista saatava data on kytköksissä toisiinsa sekä ennen kaikkea, miten voit hyödyntää kaikkein tehokkaimmin liiketoiminnastasi syntyvää dataa, eli ihan suomeksi, arkista tietoa?

Parhaimmillaan digitalisaatio auttaa sinua hallitsemaan kokonaisuutta sekä tekemään parempia ja varmempia päätöksiä.

Saat ratkaisevia eväitä muun muassa palvelupolkujen suoraviivaistamiseen, myynnin lisäämiseen ja kassavirran hallintaan sekä vapautat samalla aikaa kaikkein tärkeimpiin asioihin, kun edessäsi on selvä, hallittavissa oleva kuva, kokonaisuudesta.

Yritykset, jotka onnistuvat vastaamaan vanhaan tuttuun kasva tai kuole -haasteeseen, panostavat tällä hetkellä juuri ajan ja datan hallintaan.

Usein digitalisaatio nähdään edelleen epämääräisenä mörkönä, joka sisältää kalliita yksittäisiä projekteja, toiminnan sisäistä tehostamista tai jotain sellaisesta, mikä koskettaa vain alan suurimpia avainpelaajia.

Todellisuudessa kyse on jatkuvasti toiminnan kehittämisestä läpi liiketoiminnan niin, että arjen toiminnasta tulee varmempaa, yhtenäisempää ja mielekkäämpää, niin työntekijöille kuin asiakaskokemuksen saralla.

Meillä on Suomessa hienot edellytykset luoda tästä kilpailullista etua!

(ks. lisää esim. TEM, tai Tilastokeskus)

Data ja digitalisaatio

Monella yrityksellä on arjessaan toimia, joissa muokataan ja käsitellään dataa, usein manuaalisesti ja toistuvasti. Näissä toimissa piilee herkkä virheen mahdollisuus.

Esimerkiksi asiakkaiden tilaustietojen vastaanottamista ja käsittelyä, erilaisten raporttien täyttämistä tai tietojen viemistä järjestelmästä toiseen.

Otetaanpa esimerkki:

Ab Kuljetusliike Oy kuljettaa autoliikkeiden autoja ympäri Suomea. Homma on toiminut hyvin jo vuosikymmenten ajan, mutta ajoittain vastaan tulee selvitettäviä tilanteita, esimerkiksi kuljetuspyynnöissä ilmenevien viestintäkatkosten, epäselvyyksien, tai eriävien viestintätyylien vuoksi. Matkan varrella tarvitaan useita soittoja ja sähköposteja, ja joskus mennään hieman huti luonnollisista ja inhimillisistäkin virheistä johtuen. Viikoittain saatetaan varmistella esimerkiksi:

  • Joko keikka on tehty – kuski ei itse muistanut soittaa ja kuitata asiaa?
  • Nouto-ohjeet tulivat, mutta viestistä jäi pois, mihin ja milloin purku on sovittu?
  • Löytääkö ajojärjestelijä varmasti oikeat tiedot laskutustietojen manuaalista kokoamista varten, etenkin, kun hinnat vaihtelevat mm. auton koon mukaan?

Digitaalisten ratkaisuiden avulla kysymykset ja virheiden mahdollisuudet saadaan minimoitua välivaiheita automatisoimalla. Esimerkiksi ketterät liiketoimintasovellukset tekevät prosessit läpinäkyviksi ja yhtenäisiksi.

Jokainen pääsee seuraamaan, missä vaiheessa mikäkin työtilaus on menossa ja kuka sitä hoitaa.

Yrityskohtaisen liiketoimintasovelluksen myötä toiminnasta tehdään systemaattista. Asiakkaatkin ovat entistä tyytyväisempiä varmaan, yhtenäiseen ja ammattimaiseen palvelukokemukseen.

Aika ja digitalisaatio

Vanha mantra, aika on rahaa, ei ole kuollut ja kuopattu. Digitalisaation tarkoitus ei kuitenkaan ole yksinään tehostaa sisäistä toimintaa, vaan muotoilla yrityksen kaikista prosesseista ja arjesta kokonaisvaltaisesti järkevämpää ja mielekkäämpää ja kyllä, myös kannattavampaa.

Niin henkilökunta, kumppanit kuin asiakkaatkin elävät hektisessä arjessa, jossa nopeus ja ajankäytön priorisointi ovat valttia.

Jatketaanpa esimerkkiä Ab Kuljetusliike Oy:sta. Sisäisesti on tiedostettu ongelma, että arvokasta aikaa menee rutiininomaiseen tietojenkäsittelyyn, sisäiseen viestintään ja selvityksiin:

  • Viikoittain käytetään aikaa tietojen päivittämiseen tai siirtämiseen järjestelmästä toiseen.
  • Päivittäin soitellaan, viestitellään ja lähetellään sisäistä sähköpostia töiden hoitamiseksi ja varmistamiseksi vaihtelevin käytäntein.
  • Aikaa menee tarvittavien tietojen kokoamiseen sähköpostista ja muista sisäisistä kanavista, jotta laskutukset saadaan eteenpäin.

Kun digitaaliset työkalut, kuten räätälöity liiketoimintasovellus, on saatu yhtenäisesti käyttöön, huomataan aikaa vapautuvan muihin toimiin. Automatiikka jättää useita välivaiheita pois ja tieto on reaaliaikaisesti ja synkronoituna kaikkien nähtävillä.

Asiakkaallekin saa kerrottua nopeasti yhdellä vilkaisulla, missä vaiheessa hänen projektinsa on ja kuka sitä hoitaa.

Arki ja ihmiset ovat digitalisaation ytimessä

Digitalisaation ratkaisevin tekijä eivät ole infrastruktuuri tai budjetti. Tärkeintä on ymmärtää ihmisten arki käytännön tasolla ja etsiä sen jälkeen sitä ruokkivat digitaaliset ratkaisut.

Parhaimmillaan liiketoiminnan digitalisoiminen on silloin, kun käyttäjät huomaavat sen tuoman lisäarvon päivittämisessä työssään ja voivat hyödyntää sitä oman työnsä kehittämiseen.

Kun digitalisaatio nähdään koko liiketoimintaa eteenpäin vievänä jatkumona, se vaikuttaa positiivisesti niin sisäiseen arkeen kuin asiakaskokemukseenkin.

Jotta muutos on menestyksekäs, on siihen kannattavinta tarttua jo ennen, kuin se on välttämätöntä. On myös oleellista priorisoida kehitys satsaamalla riittävään muutosvauhtiin, osaamiseen ja toki myös rahallisiin resursseihin.

Meillä Midarella onnistunut liiketoiminnan digitalisointi on aina päättymätön prosessi, jossa optimoidaan asiakkaan liiketoimintaa arjesta käsin, niin, että muutos maksaa itseään jatkuvasti korkoineen takaisin.

Parasta on, että tänä päivänä liiketoiminnan digitalisointi ei enää tarkoita vain pitkiä ja kalliita projekteja, vaan ketterilläkin arjen ratkaisuilla toimintaa saadaan kehitettyä vaikuttavasti eteenpäin.

Kaikenkokoisille yrityksille löytyy jo laaja arsenaali puolivalmiita erinomaisiksi todettuja ratkaisuja, joiden mahdollisuuksia avaamme mielellämme.

 

Voit tutustua ratkaisuihimme täältä.

Jaa tämä artikkeli

Kategoria

Blogi

Tilaa Midaren uutiskirje

Kuukausittainen koonti alan tuoreimmista uutisista, maksuttomista tapahtumistamme sekä kampanjoista ja tarjouksista. Uutiskirjeen tilaamisen voi peruuttaa koska vain.

Sähköpostiosoite: