Tietosuojaseloste | ICT-ratkaisut keskitetysti Midarelta

Tietosuojaseloste

Tietosuojalauseke Midare

Midare Oy on yksityisomisteinen palveluyritys, joka tarjoaa palvelujaan sekä yrityksille, julkisorganisaatioille että kuluttajille.

Midare noudattaa tietosuoja-asetusta sekä kulloinkin voimassa olevaa tietosuoja-asioihin liittyvää lainsäädäntöä.

Tässä tietosuojalausekkeessa kuvataan verkkosivustojemme käyttäjiin sekä verkkokauppa- ja muihin asiakkaisiimme liittyvä henkilötietojen käsittely.

Palveluidemme käyttäjä hyväksyy tämän tietosuojalausekkeen ehdot käyttämällä verkkosivustojamme sekä verkko- ja muita palveluitamme esimerkiksi myymälässä.

Toimimme henkilötietojen käsittelijänä asiakkaidemme puolesta monissa tarjoamissamme tietotekniikan palveluissa. Näihin palveluihin liittyvä henkilötietojen käsittely on kuvattu tarkemmin erikseen kyseisten palveluiden palvelukuvauksissa ja sopimusehdoissa.

Mitä tietoja minusta kerätään ja mitä tarkoitusta varten?

Sivustojemme käyttäjistä ja verkkokauppa- ja muista asiakkaistamme keräämiemme tietojen pääasiallinen käyttötarkoitus on asiakaspalvelu ja asiakassuhteiden hallinta, hoitaminen ja ylläpito, myynnin edistäminen, etämyynti, suoramarkkinointi sekä kohdistettu markkinointiviestintä. Tarvitsemme tietoja palveluiden tuottamiseen ja toteuttamiseen asiakkaillemme, asiakkaidemme suuntaan tapahtuvaan viestintään, palveluiden laskuttamiseen ja maksujen keräämiseen ja perimiseen asiakkailtamme ja mainonnan ja/ tai suoramarkkinoinnin kohdistamiseen.

Tietoja käytetään myös mielipide- ja markkinatutkimuksiin ja muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin yhteydenottoihin. Tietoja tilastoidaan ja analysoidaan ja niistä muodostetaan segmenttejä ja profiileja palveluiden ja liiketoiminnan kehittämiseksi, markkinoinnin kohdentamiseksi ja sisällön kiinnostavuuden lisäämiseksi.

Keräämiämme tietoja ovat mm.

 • yhteystiedot kuten nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, yrityksen tai organisaation yhteystiedot, henkilön tehtävänimike tai asema yrityksessä tai organisaatiossa,
 • asiakassuhdetta koskevat tiedot kuten tilaus-, peruutus-, laskutus- ja maksutiedot sekä asiakaspalautteet ja yhteydenpidon tiedot,
 • käyttäjän antamat luvat, suostumukset, kiellot ja tiedot kiinnostuksen kohteista sekä kyselyiden ja tutkimusten yhteydessä antamat tiedot.

Lisäksi käsittelemme tarjoamiemme palveluiden rekisteröitymistietoja, kuten käyttäjätunnuksia.

Käytämme tietojen päivittämisessä ja täydentämisessä ulkopuolisia tietolähteitä. Käyttäjätilin aktivoimiseksi tarvittavat tiedot saatamme saada myös käyttäjän työnantajalta tai muulta palvelun tilaajana toimivalta taholta.

Käyttäjän antamia ja palveluiden käytöstä keräämiämme tietoja tilastoimalla ja analysoimalla saatamme päätellä käyttäjän mahdollisia kiinnostuksen kohteita ja voimme muodostaa käyttäjistä tietynlaisten käyttäjien ryhmiä.

Millä perusteella henkilötietojani kerätään ja käsitellään?

 • Henkilötietojen käsittelymme perustuu tietosuoja-asetuksen sallimiin perusteisiin eri tilanteissa seuraavasti:
 • Käsittelemme asiakkaan antamia tietoja perustuen sopimukseen ja toteuttaaksemme oikeuksiamme ja velvoitteitamme liittyen tuotteeseen tai palveluun, jonka asiakkaamme on meiltä ostanut tai tilannut.
 • Käsittelemme tietoja suoramarkkinointitarkoituksissa ja asiakassuhteissa suhteiden solmimiseen, tuotteiden ja palveluiden myymiseen, asiakas- ja muiden palveluiden tuottamiseen, palveluiden, liiketoiminnan ja asiakaspalvelun kehittämiseen sekä väärinkäytösten ennalta ehkäisemiseen ja selvittämiseen sekä tietoturvan varmistamiseen. Katsomme näiden toimintojen olevan liiketoimintamme kannalta välttämättömiä ja käsittelyn siten tarpeen oikeutettujen etujemme toteuttamiseksi.
 • Saatamme myös käsitellä käyttäjän antamia tai palveluiden käytöstä kerättyjä tietoja perustuen käyttäjän antamaan suostumukseen niissä tilanteissa, joissa suostumus on lain mukaan tarpeen.
 • Saatamme käsitellä käyttäjän antamia tietoja myös kolmannen osapuolen kuten operaattori- ja/tai ohjelmistovalmistajan järjestelmissä. Kyseiset tahot vastaavat osaltaan tietosuojaamisesta.
 • Käsittely voi myös perustua lakisääteisen velvoitteen noudattamiseen, koska voimme olla velvoitettuja säilyttämään joitakin tietoja noudattaaksemme kirjanpito- tai muuta pakottavaa lainsäädäntöä tai vastataksemme takuu- ym. velvoitteista vielä asiakassuhteen tai muun henkilötietojen käsittelyperusteen päättymisen jälkeenkin.

Evästeiden käyttö verkkosivustoilla

Evästeitä ja vastaavia tekniikoita hyödynnetään verkkosivustojemme käytön helpottamiseksi ja tietoturvan takaamiseksi sekä tilastollisen tiedon tuottamiseen sivustojen käytöstä mm. sivustojen toimivuuden kehittämiseksi. Evästeet ovat yleisesti sivustoilla käytössä olevia tiedostoja, jotka selain tallentaa koneen kiintolevylle. Evästeet kertovat esimerkiksi, onko käyttäjä vieraillut sivuillamme aiemmin. Verkkosivustojen kävijöistä ei pelkkien evästeiden avulla kerätä henkilötietoja. Evästeet on mahdollista kytkeä pois käytöstä. Poistaminen tapahtuu selaimen asetuksista. Jos toiminto kytketään pois, on hyvä tiedostaa, että evästeet ovat tarpeellisia verkkosivustojen tarkoituksenmukaisen toimivuuden kannalta.

Tietojen käsittely kolmannen osapuolen kanssa

Voimme käsitellä henkilötietoja kolmannen osapuolen, kuten aiemmin todetun operaattorikumppanin kanssa. Emme luovuta henkilötietoja ulkopuolisille. Kolmansien osapuolien kanssa noudatamme seuraavia toimintaperiaatteita:

 • Alihankkijoiden kohdalla varmistamme sopimusjärjestelyin, että tietoja käsitellään tämän tietosuojalausekkeen mukaisesti ja kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.
 • Mikäli käyttäjä on antanut suostumuksensa tietojen luovuttamiseen voimme luovuttaa asiakkaan henkilötietoa esimerkiki suoramarkkinointiin sekä mielipide- ja markkinatutkimuksiin. Käyttäjällä on milloin tahansa oikeus kieltää tietojen luovuttaminen.
 • Voimme luovuttaa tai siirtää henkilötietoja, mikäli teemme yritysjärjestelyjä tai olemme osallisina niissä.
 • Voimme luovuttaa tai siirtää henkilötietoja viranomaisen niin edellyttäessä.

Käsittelemme tietoja pääsääntöisesti Suomessa. Joidenkin henkilötietojen, aineistojen ja palveluiden osalta henkilötietoja saatetaan käsitellä Euroopan talousalueella tai USA:ssa. USA:ssa tapahtuva käsittely tapahtuu Privacy Shield –järjestelyn mukaisesti.

Tietojen säilyttäminen asiakassuhteen päättymisen jälkeen

Säilytämme asiakastietoja normaalisti kymmenen vuotta asiakassuhteen päättymisen jälkeen. Säilytämme markkinointitarkoituksiin kerättyä tietoa niin kauan kuin kyseinen henkilö toimii työtehtävissä, joihin markkinoitava tuote tai palvelu liittyy, ellei henkilö ole kieltänyt suoramarkkinointia. Henkilötietorekisterimme käydään läpi säännöllisesti vanhentuneiden tietojen varalta.

Asiakkaan oikeudet henkilötietoihin liittyen

Asiakkaalla on oikeus saada tietoa henkilötietojensa käsittelystä ja oikeus tarkastaa omat henkilötiedot. Asiakkaalla on oikeus pyytää tietojen käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisten, tarpeettomien, puutteellisten tai vanhentuneiden henkilötietojen oikaisemista, päivittämistä, täydentämistä tai poistamista. Sellaisia henkilötietoja ei kuitenkaan voida poistaa, joiden säilyttämistä laki edellyttää tai jotka ovat välttämättömiä tässä selosteessa kuvatuissa käyttötarkoituksissa.

Asiakkaalla on mahdollisuus estää evästeiden käyttö tai tyhjentää evästeet selaimen asetuksista huomioiden kuitenkin aiemmin todetut seuraamukset palvelujen toimivuuteen.

Asiakas voi milloin tahansa kieltää tietojesi luovuttamisen ja käsittelyn suoramarkkinointia varten reagoimalla viestien ohjeisiin tai ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme.

Asiakkaalla on oikeus milloin tahansa peruuttaa antamansa suostumus henkilötietojensa käsittelyyn. Tällöin Midare käsittelee henkilötietoja ainoastaan lain niin vaatiessa.

Asiakkaalla on oikeus vastustaa tai rajoittaa henkilötietojen käsittelyä tietosuoja-asetuksen ja muun Suomessa sovellettavan lainsäädännön määrittelemissä puitteissa.

Yhteystiedot

Midare Oy

Ahjokatu 14

Jyväskylä

Tilaa Midaren uutiskirje

Kuukausittainen koonti alan tuoreimmista uutisista, maksuttomista tapahtumistamme sekä kampanjoista ja tarjouksista. Uutiskirjeen tilaamisen voi peruuttaa koska vain.

Sähköpostiosoite: